Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

DigEmergo

EmergoTrain är ett så kallat table-top system för träning vid katastrofsituationer. Det används i 38 länder och observationsstudier av användandet av systemet har lett till utvecklandet av ett digitalt system, DigEmergo. 

Table-top systemets styrkor utvärderades och dokumenterades, och visade sig vara det kollaborativa lärandet mellan studenter, hur instruktörerna kan skräddarsy undervisningen och debriefing. Pågående forskning och utveckling handlar om samverkan i CBRNE*-övningar, After Action Review (debriefing) och individuell träning.

*CBRNE= kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära eller explosiva ämnen


Publikationer:

Rybing et al: Preliminary evaluation results of DigEmergo – a digital simulator prototype for disaster and emergency management training (2015).

Rybing et al: Studying distributed cognition of simulation-based team training with DiCoT (2016).


Kontakt: Carl-Oscar Jonson

sv_SE