Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Utbildning & lärande

Fokusområdet utbildning utvecklar kunskap och modeller om utbildning och lärande inom kris- och katastrofhantering. Fokusområdet inriktas mot lärande arbetslivet och verksamhetsutveckling som främjar ökad krisberedskap hos medarbetare och organisationer samt folkbildning som bygger upp krisberedskapen i befolkningen i ett regionalt perspektiv. Målet är också att stödja lärare inom KMC i pedagogik och didaktik samt kursutveckling. Fokusområdet arbetar också för att utveckla digitala metoder för att skapa learning communities, som kan höja krisberedskapen inom kommuner, regioner och myndigheter.

Koordinator för fokusområdet Utbildning och lärande är Lars Kåreklint

sv_SE