Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Sjukhustriage

En prospektiv explorativ kohortstudie påbörjas på traumapatienter på akutmottagningen på Moi Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya.

Variabler som ska registreras är patienternas kön, ålder, ankomsttid, tillstånd vid ankomst, typ av transport och typ av olycka. Deskriptiva data som ska registreras är tid för olycka, ankomsttid, skademekanism och interventioner som redan genomförts vid ankomst. Vitalparametrar registreras vid ankomst och då patienten läggs in. Den tid som patienten tillbringade på akutmottagning och antalet behandlingsdagar registreras. Målet med projektet är att etablera ett system för triage på akutmottagningen.


Publikation:

Lampi, et al; Potential benefits of triage for the trauma patient in a Kenyan emergency department (2018)


Kontakt: Maria Lampi

sv_SE