Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

ENGAGE – Engage society for risk awareness and resilience

Riskmedvetenhet är i dag en hög prioritet i moderna samhällen och social motståndskraft är nödvändig för att förbättra svar på oväntade nödsituationer. I de faktiska strategierna finns det ett gap mellan offentliga myndigheters formella ansträngningar att skydda medborgarna från skada, och det frivilliga stöd som medborgarna tillhandahåller under nödsituationer.

Horizon 2020 projektet ENGAGE tar avstamp i medvetenheten om detta gap. ENGAGE riktar sig till hela samhället och försöker koppla samman olika sätt att ingripa för att göra samhällen bättre på att svara på katastrofer gemensamt, och i förlängningen mer motståndskraftiga. Projektet har deltagare från åtta europiska länder, och genom att analysera naturkatastrofer, terrorattacker, och man-made katastrofer ska projektet skapa kunskap om hur medborgare kunde stödja formella åtgärder som togs under nödläge i olika sammanhang. Riktlinjer för olika, specifika sammanhang valideras med hjälp av praktiker inom respons och räddning, för kunskap som går att omsätta i praktiken och stöd i riskhantering.

Läs mer på projektets hemsida

Blogginlägg av KMC på projekthemsidan:

Kontakt: Carl-Oscar Jonson

sv_SE