Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Långtidsuppföljning av traumapatienter (LMIC)

Bedömning av hälsorelaterad livskvalitet hos traumapatienter efter utskrivning från ett remitterande sjukhus i Kenya.

Syfte för projektet är att beskriva traumapatientens livskvalitet sex till tolv månader efter utskrivning från ett remitterande sjukhus i Kenya. Målet är att identifiera traumapatientens livskvalitet i ett land med begränsade resurser och med hjälp av den kunskapen kunna bidra till en förbättrad traumasjukvård. Patienter identifieras ur ett befintligt traumaregister och datainsamling genomförs via telefonintervjuer och med hjälp av instrumentet EQ-5D.

Kontakt: Maria Lampi

sv_SE