Loading…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Ny metod för att vara beredd på masskadehändelser

Vid masskadehändelser måste sjukvården hantera en tillströmning av patienter, och för att kunna vara förberedd på sådana händelser behövs kunskap om masskade-epidemiologi och skadepanorama i sjukhusets upptagningsområde.

I låg- och mellaninkomstländer är registerföring av händelser, skador och vårdbehov ofta bristfälliga, och det är svårt att koppla traumapatienter till specifika händelser då prehospital och systematisk datainsamling saknas. I denna studie har forskare använt en ny metod för att kartlägga förekomsten av masskadehändelser; en systematisk medieundersökning. Data i form av icke-vetenskapliga publikationer om masskadehändelser i Rwanda samlades in från perioden januari 2010 till september 2020 från databasen NexisUni. Information om geografisk spridning av händelser, typ av händelse och skador och dödsfall kunde extraheras från insamlade artiklar. I fall och områden där systematisk registerföring av traumapatienter saknas kan medieundersökning fungera som en metod för att generera värdefull information för sjukvårdens krisberedskap.


Publikation:

Lotta Velin, Mbonyintwari Donatien, Andreas Wladis, Menelas Nkeshimana, Robert Riviello, Jean-Marie Uwitonze, Jean-Claude Byiringiro, Faustin Ntirenganya, Laura Pompermaier
Systematic media review: A novel method to assess mass-trauma epidemiology in absence of databases – A pilot-study in Rwanda
PLoS ONE Published October 13.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258446


sv_SE