Loading…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Att kunna när det gäller – första hjälpen under stress

Att utföra första hjälpen kan vara en utsatt och stressande situation att hamna i som lekman. Forskare vid KMC har studerat hur stress påverkar första hjälpen-insatser. Studien är den första i sitt slag som undersöker hur lekmän påverkas av stress i en första hjälpen-situation där tourniquet ska appliceras, jämfört med medicinskt kunnig utryckningspersonal. I studien undersöktes utförandet av hjärtkompressioner och att applicera ett avsnörande förband, en tourniquet, under lugna och stressande omständigheter.

- Tidigare studier har tittat på hur medicinskt kunniga och soldater hanterar stressorer och hur stress påverkar kvaliteteten på första hjälpen de utför, säger Marc Friberg, doktorand på KMC och försteförfattare för artikeln.

Studiedeltagarna fick utföra hjärtkompressioner och tourniquet-applicering efter en kort utbildning i ett lugnt klassrum. Samma första hjälpen-insatser gjordes sedan under stressande förhållanden, som utgjordes av att springa mellan stationer och paintball-beskjutning i deltagarnas riktning. Resultaten visar att stress ökade hos lekmän. Kvaliteten på tourniqet-applicering påverkades inte av stressen, medan vissa delar av HLR-utförandet påverkades. Stresspåverkan undersöktes med självskattningsformulär, fysiologiska markörer som hjärtfrekvens, och enkät om arbetsbelastning.

- Uppfattningen av att otränade lekmän inte klarar av den stress som en första hjälpen-insats kan innebära har funnits länge. Studien visar att de kan prestera, även under stress och med bara en kort utbildning, säger Marc Friberg.   

Friberg M, Jonson C-O, Jaeger V, Prytz E.
The Effects of Stress on Tourniquet Application and CPR Performance in Layperson and Professional Civilian Populations. 
Human factors. May 2021. doi:10.1177/00187208211021255

Mer om Stop the Bleed-forskningen vid KMC

Lämna ett svar

sv_SE