Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Stoppa blödningen – framtida forskning och prototyputveckling

Forskarna Erik Prytz och Carl-Oscar Jonson från Katastrofmedicinskt centrum var inbjudna till en konsensuskonferens i Boston inom ramen för initiativet Stop the Bleed. Stop the Bleed, stoppa blödningen, är ett initiativ och utbildningskoncept där amerikanska myndigheter och forskare jobbar för att sprida kunskap om hur man som lekman kan stoppa massiva blödningar, med bland annat hjälp av en tourniquet. En tourniquet är ett avsnörande förband som kan stoppa blödning när den sätts runt ett ben eller en arm på rätt sätt. Svåra blödningar kräver snabba åtgärder och ofta är det just en person ur allmänheten, någon som råkat vara på plats vid en olycka, som tar beslut om de allra första insatserna vid blödning. Stop the Bleed vill stärka förmågan hos allmänheten att fatta beslut och genomföra första hjälpen vid massiv blödning på samma sätt som hjärt- och lungräddning i dag är vedertagen och brett utspridd kunskap.

National Stop the Bleed Research Consensus Conference organiserades i Boston 27-28 februari för att diskutera framtidens forskning inom Stop the Bleed-initiativet. Foto: Carl-Oscar Jonson.

Forskning vid KMC utvecklar i dag Stop the Bleed-riktlinjer för Sverige, anpassade efter svenska vårdkedjan och förhållanden. Erik Prytz och Carl-Oscar Jonson undersöker också hur lekmän kan tränas i till exempel att bedöma vad som är en livshotande blödning.

– Under konferensen diskuterade vi vad forskningen inom Stop the Bleed ska koncentrera sig på de kommande tio åren. Forskningsfrågorna som diskuterades på konferensen var inte främmande för oss och visar att KMC:s forskning är på rätt väg inom området, säger Erik Prytz.

I slutet av konferensen poängsattes och rankades forskningsfrågorna för att slutligen komma fram till en överenskommelse om fortsatt riktning för Stop the Bleed-forskningen. Ett inlägg från två svenska forskare i diskussionen var behovet av att bredda forskningen till andra discipliner än bara den medicinska:

– På KMC jobbar forskare från andra områden, som psykologi och mänskliga faktorn, inom flera olika projekt. Det KMC redan gör inom området för Stop the Bleed är viktigt, ett mångdisciplinärt arbetssätt driver forskningen framåt, säger Carl-Oscar Jonson.

Projektmöte om prototyp

Forskningsmötet i Boston följdes av ett projektmöte i Bethesda utanför Washington för projekt Utväg B - Utveckling av Vägledning för Grundläggande Blödningskontroll. The project is in collaboration with NCDMPH (National Center for Disaster Medicine & Public Health) at Uniformed Services University The project investigates how a new type of tourniquets should be developed, in the same way as defibrillators have been developed to be accessible in public spaces. The defibrillators are semi-automated and can guide a layperson how to act when someone suffers cardiac arrest, and in a similar way researchers aim to have tourniquets available in public. This means development work on guidelines that are easy to comprehend and that the tourniquet itself can be applied by anyone.

– Under mötet tittade vi på en prototyp av förbandet som tagits fram i projektet. Den personliga kontakten och att få ett ansikte på folk man jobbar med är alltid bra, men ett fysiskt möte var speciellt givande då vi hade en produkt att samlas kring och diskutera, och omvärdera, säger Erik Prytz.

UtVäG B ska också studera och öka kunskapen om utmaningar som lekmän ställs inför i dramatiska situationer där skador och blödningar uppstår, och vad som krävs av lekmän för att de ska göra en bra första hjälpen-insats.

I Bethesda mötte Erik Prytz och Carl-Oscar Jonson också representanter för Department of Homeland Security (DHS), USA:s departement för inrikes säkerhet. Tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) diskuterades framtida samarbetesprojekt och möjligheter. Näst i tid ligger en konferens i Seattle i oktober, Human Factors and Ergonomics Societys möte, där KMC kommer att delta tillsammans med DHS genom att hålla en gemensam paneldiskussion med inbjudna talare.

sv_SE