Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Projekt BlåljUS-Blåljusaktörer i UtbildningsSamverkan

Projekt BlåljUS finsansieras av EU:s fond för inre säkerhet, ISF. Projekttid: 2017-2019.

Projektet leddes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med KMC, Räddningstjänsten Syd och polisen som projektparter. Målet för projekt BlåljUS var att skapa en blåljusgemensam utbildningsplattform genom att ta fram validerade utbildningar och stödja samarbete mellan blåljusaktörer i utbildning.

Läs mer på: msb.se/blaljus

Utvalda publikationer:

Peter Berggren, Henrik Lidberg, Lynn Ranåker, Johan Hornwall
Utvärdering av modul räddningstjänst för Emergo Train System
Rapport KMC-ETS-2019-001

Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Jonas Rybing
Forskningsöversikt inom träning och övning
2017

Kontakt: Carl-Oscar Jonson

sv_SE