Loading…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Projekt BlåljUS-Blåljusaktörer i UtbildningsSamverkan

Projekt BlåljUS finsansieras av EU:s fond för inre säkerhet, ISF.

Projektet leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med KMC, Räddningstjänsten Syd och polisen som projektparter. Målet för projekt BlåljUS är att skapa en blåljusgemensam utbildningsplattform genom att ta fram validerade utbildningar och stödja samarbete mellan blåljusaktörer i utbildning.

Läs mer på: msb.se/blaljus

Kontakt: Carl-Oscar Jonson

sv_SE