Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Rehabilitering efter amputation

GRACE: Gender aspects in Rehabilitation of persons with Amputation in Challenging Environments

Rehabilitering av personer med funktionsnedsättning kräver interventioner under en lång tid, specifika resurser och kunnig vårdpersonal. I utdragna konflikter och kriser hamnar rehabilitering lätt i skymundan; infrastrukturkollaps, resurs- och personalbrist i sjukvården och politisk osäkerhet gör rehabiliteringsarbetet ytterst svårt i konfliktzoner. Kliniska tillstånd som kräver rehabilitering kommer att finnas och förvärras i konflikter, vilket leder till fysiska och psykiska trauman för dessa patienter. Det finns ett stort behov av studier, riktlinjer och rehabiliteringsprogram i utdragna konflikter, och syftet med projektet är att undersöka rehabilitering efter amputation i olika krigszoner.

Samarbetspartners: Cliona O’Sullivan (University College of Dublin), Cornelia Barth (Interntional Committee of the Red Cross, Geneve), Wolaita Sodo University (Etiopien), WHO Collaborating Centre for Surgical Care (Mumbai), SINTEF (Norge).

Ledare:

Cornelia Barth
Meeting the needs of people with physical disabilities in crisis settings.
Bulletin of the World Health Organization 2019;97

Publikation:

Cornelia A Barth, Andreas Wladis, Catherine Blake, Prashant Bhandarkard, Cliona O’Sullivan
Users of rehabilitation services in 14 countries and territories affected by conflict, 1988–2018
Bull World Health Organ 2020;98:599–614. Published September 1, 2020.
doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.19.249060

Kontakt: Andreas Wladis

sv_SE