Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Att stoppa blödningen

I det större Stop the Bleed – Stoppa blödningen- projektet ingår projekt BLEED (Blood Loss Estimation and Evaluation Determinants) som undersöker visuell bedömning av blodförlust. Bedömning av blodförlust sker vid flera tillfällen i vårdkedjan och av lekmän som är först på plats vid olycka, men problematiken ligger i att både professionella och noviser ofta underskattar stora blodvolymer. Dessa fall är de kliniskt relevanta, då majoriteten av dödsfall i traumatisk skada och blodförlust sker prehospitalt. Samtidigt finns få studier på estimering av blodförlust. Målet för nuvarande projektarbete är att skapa förutsättningarna för att kunna utföra robusta och validerade studier av uppskattning av blodförlust. Ett system för att visa filmsekvenser på simulerade blödningsincidenter och samla in data har skapats och utvecklas, och ska fortsättningsvis byggas på med kontroll av experiment med olika typer av variabler som t.ex. olika ytor som blod ansamlas på och blödningshastighet.

En presentation av en forskare på KMC väckte intresset för katastrofmedicinsk forskning, och det är ett givande arbete att jobba inom både sjukvård och utbildning av lekmän

sv_SE