Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Studentprojekt: Genuttryck hos primära keratinocyter i cellodling

Celler kan odlas på laboratoriet för försöksändamål, och vissa celltyper odlas i vätska, andra fästa på ytor i cellodlingsflaskor. När cellerna blivit fler än vad ytan de växer på tillåter, kan de lossas från ytan och flyttas till nya flaskor i mindre mängd. Det kallas en passage av celler, och olika celltyper klarar av olika många passager i odling. Projektet ska undersöka hur humana keratinocyter beter sig genom cellodlingspassager, genom att jämföra passage 0 celler med passage 1 och 5. Cellernas RNA-uttryck undersöks med hjälp av q-PCR och en panel på 90 olika gener ska undersökas. Förändringar i genuttryck indikerar hur cellerna anpassar sig till in vitro-odlingen, och projektet ska öka kunskap om hur bra lämpad metodologin är för att få fram resultat om keratinocyter i odling som kan översättas till in vivo-förhållanden.

Vi vill undersöka vad det vi gör på labbet faktiskt säger om verkliga förhållanden, hur förändras keratinocyters genuttryck i olika passager i odling, och hur ska möjliga skillnader tas i beaktande vid försöksupplägg?

Elin Karlsson, experimental and medical biosciences
sv_SE