Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Studentprojekt: Lekmäns uppskattning av blodförlust

Matilda Stenfelt, masterprogrammet i kognitionsvetenskap, år 1
Handledare: Erik Prytz
Bihandledare: Carl-Oscar Jonson
Fokusområde: Human Factors

Studien ska undersöka hur lekmän bedömer blödning och blodförlust. Uppskattning av blodförlust och bedömning av allvaret i situationen är en avgörande del i lekmäns beslutstagande om att utföra olika första hjälpen-insatser vid stora blödningar. Inom utbildning om blödningskontroll finns olika typer av instruktioner och jämförelser för att lära ut hur lekmän kan avgöra om blödningen är livshotande; instruktioner kan vara beskrivande som att ”det bildas en pöl blod på marken” eller som metaforer ”mängden i en halv läskburk”. Studien ska undersöka effekterna av olika typer av instruktioner på bedömning av blodförlust. Studien är online-baserad.

Tidigare forskning är gjord på åtgärder, hur instruktioner ska utformas för att leda till rätt första hjälpen-åtgärd. Vi vill på ett kvantitativt sätt titta på effekten av olika typer av instruktioner, för att kunna underlätta bedömningen av blodförlust. Kunskapen om instruktioners effektivitet bidrar till bättre utformade utbildningar och utbildningsmaterial.

Matilda Stenfelt, kognitionsvetenskap

Läs mer om Stop the Bleed-forskningen vid KMC

sv_SE