Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Studentprojekt: Uppgiftsanalys och felanalys av lekmäns användning av tourniquet

Projektet syftar till att kartlägga processen då en tourniquet appliceras: vad är det människor gör då de ska använda en tourniquet, utan utbildning eller övning i applicering? Användningen av fyra olika tourniqueter undersöks. Kartläggningen följs av en felanalys, som syftar till att hitta olika typer av fel som en människa kan göra under hela processen då en tourniquet appliceras. Arbetet är en del av Utväg B-projektet som undersöker hur allmänheten ska undervisas i blödningshämmande första hjälpen-insatser. Analyserna visar på vilken typ av problematik som kan uppstå i situationer då lekmän ska använda en tourniquet för blödningskontroll, och på så sätt kan dessa bidra till utveckling av riktlinjer och utbildningskoncept i blödningshämmande tekniker.

Human factors-spåret på kognitionsvetarprogrammet jobbar mycket med säkra system. Vården kräver speciellt säkra system, och som kognitionsvetare kommer det sig naturligt att arbeta i ämnesområdet kriser och katastrofmedicin inom vården.

Molly Lundber, kognitionsvetenskap
sv_SE