Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Traumaepidemiologi och träning i Rwanda

Massolyckor kan sätta press på sjukvården, oavsett vilket land eller sjukhus som är berört. I låg- och medel-inkomst länder är däremot den kirurgiska arbetskraften betydligt mindre och resurser mer begränsade vilket betyder att en plötslig ökning av traumafall kan utgöra en oerhörd utmaning till ett redan överbelastat system. I Rwanda orsakas massolyckor huvudsakligen av trafikolyckor och naturkatastrofer där jordskred är den vanligaste formen. I takt med att klimatförändringar ökar i omfattning och styrka är det troligt att Rwanda kommer se en fortsatt ökning av jordskred och massolyckor.

Detta projekt är ett samarbete mellan Linköpings Universitet (Andreas Wladis, Laura Pompermaier, Lotta Velin), Brigham and Women’s Hospital / Harvard Medical School (Robert Riviello), Universitetssjukhuset i Kigali (Jean-Claude Byiringiro, Menelas Nkeshimana, Faustin Ntirenganya) och Rwanda’s pre-hospitala nätverk - SAMU (Jean-Marie Uwitonze).

Som ett första led i projektet ämnar vi undersöka epidemiologin av massolyckor i Rwanda genom en ny metod som kan användas vid avsaknad av trauma register eller systematisk datainsamling/journalsystem. Därefter ska vi utvärdera den självupplevda kapacitet för att hantera massolyckor genom intervjuer med de som jobbar i traumavården. Slutligen ska vi utvärdera om denna kapacitet kan stärkas genom Emergo Train System, ett övnings- och simuleringsverktyg för hantering av katastrofer eller mass-trauma utvecklat på KMC.

Kontakt: Lotta Velin

sv_SE