Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

UtVäg B – Development of Guidelines for Basic Bleeding Control


Stop the Bleed - Stoppa blödningen är ett koncept för att stärka samhällets beredskap genom den enskildes förmåga att ge kvalificerad första hjälpen vid massiv blödning

Flera forskningsprojekt bedrivs inom området och de sker i samarbete med bland annat Mayo Clinic, Uniformed Services University, National Center for Disaster Medicine & Public Health och Harvard i USA.

Utväg B står för Utveckling av Vägledning för Grundläggande Blödningskontroll. Målet för projektet är att stärka svenska samhällets resiliens och förmåga att hantera svåra skadehändelser. Detta sker genom att utveckla allmänhetens kapacitet att ge livräddande första hjälpen vid skador som orsakar massiv blödning. Delprojektet ska undersöka hur olika typer av human factors-relaterade frågor (t.ex. träningseffektivitet, design av instruktioner och stress) påverkar tekniker för blödningskontroll.

Projektet ska också studera hur en ny typ av tourniquet bör utformas, särskilt för att vägleda lekmän att säkerställa blödningskontroll. Det kan liknas vid utvecklingen av hel- eller halvautomatiska hjärtstartare som vägleder en otränad användare för hur de ska agera vid ett hjärtstopp.

Projektet kommer även öka kunskapen om de särskilda utmaningar som otränade lekmän ställs inför vid dramatiska situationer där livshotande av skador kan uppstå, och vad som krävs för att lekmän ska kunna göra en bra insats för att stoppa massiv blödning.

sv_SE