Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Modellering och simulering

Forskning inom fokusområdet Modellering och simulering syftar till utveckla och utvärdera användningen av simulering för att träna medicinsk personal, att utvärdera beredskap och modellering av interventioner. Projekten arbetar bl.a. med digitalisering av ett simuleringssystem och utveckling av mjukvara för att simulera beredskap och resiliens.

Koordinator för fokusområde Modellering och simulering
är Dr Carl-Oscar Jonson

Projekt

sv_SE