Loading…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Kunskapscentrum i traumatologi

KMC är nationellt kunskapscentrum i katastrofmedicin med inriktning traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen.

Vårt uppdrag är omvärldsbevakning och analys inom kunskapsområdet traumatologi. Vi levererar expertkunskaper, stöd och beslutsunderlag i årliga sammanställningar och samlar in evidens som skapas av experter och sakkunniga inom traumatologi i Sverige och världen.

Kontakt:KcKMtrauma@regionostergotland.se

Vill du ta del av nyutkomna rapporter och bevakningar?
Skicka ett mejl till adressen ovan så lägger vi till dig på sändlista.

Rapporter och bevakningar
Nätverk

SFLPA – Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård; delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI).

SweTrau: Svenska Traumaregistret

LöF – Säker traumavård

Svenska Röda Korset

CARER – Center for Advanced Research in Emergency Response

SBEC – Stop the Bleed Education Consortium

WADEM – World Association for Disaster and Emergency Medicine

ETS -Emergo Train System

SFAT – Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

SKF – Svensk kirurgisk förening

Sydöstra sjukvårdsregionen Traumasystem

Kunskapsplattform ledning MSB

ICRC – International Committee of the Red Cross

Security Link

EMDM – European Master Disaster Medicine

HFES – Human Factors and Ergonomics Society

PS – Prehospital sjukvårdsledning

Ledning
Rickard Lundin,
centrumchef
Professor Andreas Wladis
Carl-Oscar Jonson, forskningskoordinator

sv_SE