Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Kunskapscentrum i traumatologi

KMC är nationellt kunskapscentrum i katastrofmedicin med inriktning traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen.

Vårt uppdrag är omvärldsbevakning och analys inom kunskapsområdet traumatologi. Vi levererar expertkunskaper, stöd och beslutsunderlag i årliga sammanställningar och samlar in evidens som skapas av experter och sakkunniga inom traumatologi i Sverige och världen.

Kontakt: KcKMtrauma@regionostergotland.se

Vill du ta del av nyutkomna rapporter och bevakningar?
Skicka ett mejl till adressen ovan så lägger vi till dig på sändlista.

Rapporter och bevakningar

Regeringsuppdrag masskadetriage:

Masskadetriage – Underlag för utredning av nationellt införande av ett
masskadetriagesyste
m 2022-08-31

Masskadetriage – Underlag för utredning av nationellt införande av masskadetriagesystem för intra-hospitalt bruk 2023-11-17

Konsensusrapport – Konsensusworkshop gällande införande av nationellt
system för triage vid masskadehändelse
2023-11-17

Rekommendationer uppdrag nationellt masskadetriagesystem 2023-11-17

Omvärldsanalys traumatologi 2023-11-21

Forskningsöversikt traumatologi 2023-11-21

Omvärldsbevakning traumatologi 2023-10-27

Omvärldsbevakning traumatologi 2023-06-30

Omvärldsbevakning traumatologi 2023-02-13

2022

Omvärldsanalys traumatologi 2022-11-30

Forskningsöversikt traumatologi 2022-11-21

Omvärldsbevakning traumatologi 2022-10-14

Omvärldsbevakning traumatologi 2022-06-17

Omvärldsbevakning traumatologi 2022-02-10

2021

Forskningsöversikt traumatologi 2021-11-22

Omvärldsanalys traumatologi 2021-11-22

Omvärldsbevakning traumatologi 2021-10-15

Omvärldsbevakning traumatologi 2021-06-18

Nätverk

SFLPA – Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård; delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI).

SweTrau: Svenska Traumaregistret

LöF – Säker traumavård

Svenska Röda Korset

CARER – Center for Advanced Research in Emergency Response

SBEC – Stop the Bleed Education Consortium

WADEM – World Association for Disaster and Emergency Medicine

ETS -Emergo Train System

SFAT – Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

SKF – Svensk kirurgisk förening

Sydöstra sjukvårdsregionen Traumasystem

Kunskapsplattform ledning MSB

ICRC – International Committee of the Red Cross

Security Link

EMDM – European Master Disaster Medicine

HFES – Human Factors and Ergonomics Society

PS – Prehospital sjukvårdsledning

Ledning
Rickard Lundin,
centrumchef
Professor Andreas Wladis
Carl-Oscar Jonson, forskningskoordinator

sv_SE