Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Forskning

Forskningen på Katastrofmedicinskt centrum bedrivs i både Linköpings universitets och Region Östergötlands regi. Det innebär en unik forskningsmiljö där kliniker, lärare, beredskapssamordnare och forskare samarbetar. Forskarna på KMC representerar olika vetenskapliga discipliner, och alla bidrar tvärvetenskapligt till målet att öka kunskapen inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi.

Nedan presenterar vi pågående forskning vid KMC, organiserat efter fokusområden och teman. Läs mer genom att klicka på projektlänkarna eller genom att följa länkarna för respektive fokusområde (under tabellen).

TraumatologiUtbildning & simuleringHuman factorsBeredskap
&
ledning
Grund-
Forskning

Hudtransplantation

Genreglering i hudceller

Modellsystem för sårläkning

Nanofibermaterial för sårläkning

Effekter av covid-19 pandemin

Prehospital treatment of bleeding
Stokastisk simulering

Dynamisk patientmodell
MedTechSårkammare

HEALiX

3D printing av hud

Nanofiber materials
Stoppa blödningen

UtVägB
Framtidens skadeplats

UtVägB
Framtidens skadeplats
Träning & övning

Traumaepidemiologi & träning

Sjukhustriage
Stoppa blödningen

DigEmergo
Framtidens skadeplats

Säker vård under ambulansfärd

Stoppa blödningen

UtVägB

BLEED
Regional sjukvårdsledning i pandemi

DARWIN 2020

BlåljUS
Patient-
omhändertagande
HEALiX

Hudtransplantation

Sjukhustriage

Prehospital treatment of bleeding


Global kirurgi
Säker vård under ambulansfärdStoppa blödningen

BLEED
Kris &
konflikt
Honung som sårbehandling

Den väpnade konfliktens offer

Rehabilitering efter amputation

Hur barn drabbas av krig
Stokastisk simuleringDARWIN 2020

ENGAGE

Militär beredskap och ledning

Regional sjukvårdsledning i pandemi

Fokusområden och projekt

Traumatologi

Utbildning & simulering

Human factors

Beredskap och ledning

Samarbete
Logotypes of collaborators to KMC
sv_SE