Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Forskning

Forskningen på Katastrofmedicinskt centrum bedrivs i både Linköpings universitets och Region Östergötlands regi. Det innebär en unik forskningsmiljö där kliniker, lärare, beredskapssamordnare och forskare samarbetar. Forskarna på KMC representerar olika vetenskapliga discipliner, och alla bidrar tvärvetenskapligt till målet att öka kunskapen inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi.

Nedan presenterar vi pågående forskning vid KMC, organiserat efter fokusområden och teman. Läs mer genom att klicka på projektlänkarna eller genom att följa länkarna för respektive fokusområde (under tabellen).

Klinisk traumatologiExperimentell traumatologiUtbildning & simuleringHuman factorsBeredskap
&
ledning
GrundforskningEffekter av covid-19 pandemin

Prehospital blödning
Hudtransplantation

Genreglering i hudceller

Modellsystem för sårläkning

Nanofibermaterial för sårläkning
Stokastisk simulering

Dynamisk patientmodell
MedTechSårkammareSårkammare

HEALiX

3D printing av hud

Nanofiber materials
Stoppa blödningen

UtVägB
Framtidens skadeplats

UtVägB
Framtidens skadeplats
TräningTraumaepidemiologi & träning

Sjukhustriage

Stoppa blödningen

DigEmergo
Framtidens skadeplats

Säker vård under ambulansfärd

Stoppa blödningen

UtVägB

BLEED
Regional sjukvårdsledning i pandemi

DARWIN 2020

BlåljUS
PatientenSjukhustriage

Prehospital blödning

Hudtransplantation

Global kirurgi
HEALiX

Hudtransplantation
Säker vård under ambulansfärdStoppa blödningen

BLEED
Kris
& konflikt
Den väpnade konfliktens offer

Rehabilitering efter amputation

Hur barn drabbas av krig
Honung som sårbehandlingStokastisk simuleringDARWIN 2020

ENGAGE

Militär beredskap och ledning

Regional sjukvårdsledning i pandemi

Fokusområden och projekt

Klinisk traumatologi

Experimentell traumatologi

Utbildning & simulering

Human factors

Beredskap och ledning

Samarbete
Logotypes of collaborators to KMC
sv_SE