Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Hudtransplantation

I projektet undersöks nya metoder för hudtransplantation, med autologa (kroppsegna) celler i kombination med biomaterial.

Målet är att stödja nybildningen av vävnad efter brännskador eller annat trauma. Studierna utförs i djurmodell. Vi studerar hur väl transplantatet har integrerats och dess överlevnad, och tittar på ärrbildning och mognad av ärr. Projektet är ett samarbete med Hand-och plastikkirurgiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Kontakt: Johan Junker

sv_SE