Loading…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Delta i studier

Nedan visas pågående studier som söker deltagare

Intervjustudie:Kartläggning av försvårande omständigheter under första hjälpen

  • Har du gett första hjälpen till skadade personer med svåra eller livshotande blödningar eller hjälpt till vid andra svåra trauman?
  • Kontakt:Carl-Oscar Jonson

Videostudier:Videostudier för bedömning av trauma och interventioner

  • Vi vill undersöka otränade lekmäns förmåga att avgöra allvarlighetsgraden i en blödning, alltså om en viss blödning eller blodförlust är livshotande eller inte.
  • Kontakt:Carl-Oscar Jonson

sv_SE