Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Human factors

Fokusområdet Human factors - den mänskliga faktorn - undersöker hur kognitiva och psykologiska förmågor och begränsningar påverkar arbete inom prehospital vård och katastrofmedicin. Kunskaperna ska användas för att designa effektiva, säkra och användarvänliga tekniska system för dessa sjukvårdsdomäner. Relevanta frågeställningar är; hur stress och arbetsbelastning påverkar kliniskt arbete, träning av kognitiv och teknisk expertis, och användarvänlighet hos teknisk utrustning.

Koordinator för fokusområdet Human factors är Dr Erik Prytz

Projekt

sv_SE