Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Blood Loss Estimation and Evaluation Determinants (BLEED)

Stop the Bleed - Stoppa blödningen är ett koncept för att stärka samhällets beredskap genom den enskildes förmåga att ge kvalificerad första hjälpen vid massiv blödning

Flera forskningsprojekt bedrivs inom området och de sker i samarbete med bland annat Mayo Clinic, Uniformed Services University, National Center for Disaster Medicine & Public Health och Harvard i USA.

Att undersöka vad som påverkar uppskattning och utvärdering av blodförlust: Behandlingen av en traumapatient påbörjas inte alltid av en professionell vårdare, utan av en lekman som varit på plats vid en olycka. En lekmans reaktion och agerande utgår till stor del från deras bedömning av skadans allvarlighetsgrad. För både lekmän och professionell prehospital personal kan mängden förlorat blod vara en viktig komponent i denna bedömning.

Studier visar dock att både medicinskt utbildad personal och lekmän är dåliga på att uppskatta mängder blod. Tidigare forskning om uppskattningar av blodförlust har också brister gällande experimentell metodik. Det är således viktigt att vidare undersöka och förstå vilka faktorer som påverkar hur man bedömer blodförlust, och vad som påverkar beslutet att agera vid massiv blödning. Syfte för projektet är att vidareutveckla metodologi som möjliggör kontrollerade studier av uppskattning av blodförlust. Metodologin kommer att möjliggöra studier av hur medicinskt utbildad personal och lekmän gör uppskattningar om blodförlust, av vilka faktorer som påverkar avgörandet om skadan är livshotande eller inte, och av vilka faktorer som påverkar beslutet att vidta åtgärder i dessa fall.

Publikation:

Phillips R, Friberg M, Lantz Cronqvist M, Jonson CO, Prytz E (2020)
Visual estimates of blood loss by medical laypeople: Effects of blood loss volume, victim gender, and perspective.
PLOS ONE 15(11): e0242096. Published November 12.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242096

Nyheter:

Blodförlust underskattas mer om offret är kvinna (Swedish only)
Forskning.se 2021-01-12

Allmänheten har svårt att bedöma allvaret i blodförlust
Linköpings universitet 2021-01-11

sv_SE