Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Traumatologi

Fokusområdet behandlar olika aspekter av traumatologi. Inom klinisk traumatologi bedrivs forskning inom epidemiologi, klinisk traumavård och patientutfall, samt militärmedicin. Experimentell traumatologi fokuserar å andra sidan på att utveckla nya metoder och teknik för diagnosticering, övervakning och behandling av traumatiskt skadade patienter, från skadehändelse, genom hela vårdkedjan. Projekt inom fokusområdet utvecklar metodik för behandling av akuta och icke-läkande sår, undersöker nya metoder för hudtransplantation och utvecklar ny teknik för sårövervakning och prehospital diagnostik.

Koordinator för fokusområdet traumatologi är
Dr Johan Junker

Projekt

sv_SE