Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Experimentell traumatologi

Fokusområdet Experimentell traumatologi fokuserar på att utveckla nya metoder och teknik för diagnosticering, övervakning och behandling av traumatiskt skadade patienter, från skadehändelse, genom hela vårdkedjan. Projket inom fokusområdet utvecklar metodik för behandling av akuta och icke-läkande sår, undersöka nya metoder för hudtransplantation och utveckling av ny teknik för sårövervakning och preshospital diagnostik.

Koordinator för fokusområdet Experimentell traumatologi är
Dr Johan Junker

Projekt

sv_SE