Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Global kirurgi – ljumskbråckskirurgi

Ljumskbråcksoperation är den mest genomförda allmänkirurgiska behandlingen världen över, med över 200 miljoner fall globalt sett. Icke-behandlat ljumskbråck är kopplat till hög mortalitet och morbiditet. Största behovet för ljumskbråckskirurgi, där behandling inte är tillgänglig i tillräckligt stor utsträckning, finns i Afrika söder om Sahara med få specialistkirurger. Genomförandet av ljumskbråckskirurgi måste ökas, samtidigt som behovet av utbildning i moderna ljumskbråksoperationsmetoder ska mötas. Vi driver två projekt inom området:

Epidemiologisk studie om ljumskbråckskirurgi i Uganda

Samarbetspartners: Pär Nordin (Umeå universitet), Jenny Löfgren (KI).

Matovu, A., Nordin, P., Wladis, A., Ajiko MM, Löfgren J.
Groin Hernia Surgery in Uganda: Caseloads and Practices at Hospitals Operating Within the Publicly Funded Healthcare Sector.
World J Surg (2020). Published June 15.
https://doi.org/10.1007/s00268-020-05633-9

Implementeringsstudie om ljumskbråckskirurgi i Sierra Leone, Ghana, Tanzania och Uganda

Samarbetspartners: Jenny Löfgren (KI), Håkon Bolkan (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet), Jessica Beard (University of Pennsylvania)

Ashley T, Ashley H, Wladis A, et al.
Outcomes After Elective Inguinal Hernia Repair Performed by Associate Clinicians vs Medical Doctors in Sierra Leone: A Randomized Clinical Trial. 
JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2032681. Published January 11.
doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.32681

Kontakt: Andreas Wladis

sv_SE