Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Nya nanofibermaterial för sårläkning

Ett stort antal olika typer av material används idag för behandling av sår. Ofta är deras specifika egenskaper och inverkan på sårläkning inte välstuderade. Detta projekt fokuserar på att utveckla och utvärdera nya förbandsmaterial baserade på nanofiber-hydrogeler. Förbandens mekaniska egenskaper och biosäkerhet utvärderas med hjälp av in vitro-metoder. Genom att identifiera de mest lämpliga materiel kommer projektet fortsätta med att utveckla ytterligare egenskaper för ett sårförband (antimikrobiella egenskaper, biokompatibilitet), för att skapa komponenter för nya kliniskt relevanta sårläkningsstrategier.

Projektet är ett samarbete med Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Johan Junker

sv_SE