Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Genreglering i humana hudceller

Sårläkning innebär en process som grundar sig på finjusterad kommunikation mellan flera olika typer av celler i huden, men främst mellan keratinocyter och fibroblaster. Gensignalleringen som reglerar proliferation och migration av dessa celltyper, som leder till parakrin signallering är av stort intresse för att öka kunskapen om sårläkningsprocessen. Kunskapen bidrar också till att identifiera potentiella sätt behandla svårläkta sår. I pågående projekt skapar vi genuttrycksprofiler för keratinocyter och fibroblaster i cellodling med påföljande bioinformatisk signalvägsanalys. Vi undersöker också med hjälp av in vitro-metoder detaljer i förändringar i proliferativ och migratorisk funktion som är relaterad till parakrin signallering mellan dessa celltyper. in vitro-based methods.

Kontakt: Jonathan Rakar

sv_SE