Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Framtidens skadeplats

Forskning inom Forskningsprogrammet Framtidens skadeplats syftar till att utveckla ny teknik och metodologi för att försäkra effektiv respons och räddning till potentiella olyckor i framtiden. Programmet är ett multidisciplinärt forskningsprogram som leds från Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet.

Projektet studerar behoven för framtidens skade- och incidentplatser genom olika perspektiv och discipliner, så som ekonomi, informatik, datavetenskap, kognitionsvetenskap, katastrofmedicin, traumatologi, juridik, statsvetenskap och gender studies. Detta förhållningssätt är liknande det vid KMC, där forskare från olika ämnesområden bidrar till projekt för att förbättra traumavård. Genom samarbete med Framtidens skadeplats kan KMC bidra med katastrofmedicinsk kunskap och perspektiv på traumavård till olika projekt för utbyte med CARER-forskare.

Kontakt: Erik Prytz & Carl-Oscar Jonson

sv_SE