Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

HEALiX

Icke-läkande sår orsakar stort lidande hos drabbade och utgör en enorm belastning på sjukvårdssystemet. I projekt HEALiX kommer experter inom klinisk sårvård, industri och akademiska forskare jobba tätt tillsammans för att utveckla innovativa sårvårdsmaterial för att kunna lösa detta medicinska och samhälleliga problem.

Projektet HEALiX syftar till att utveckla nya tekniker för att möta problemen med svårläkta sår och att skapa bättre förutsättningar för sjukvården att behandla och läka såren. De nya sårvårdsmaterialen ska minimera behovet av förbandsbyten och reducera behandlingstiderna. Vi kommer primärt att fokusera på material bestående av nanocellulosa, för att tillverka tunna och vattenrika filmer, med egenskaper som efterliknar hud.


Läs mer på HEALiX hemsida

Kontakt: Johan Junker

sv_SE