Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Sårläkning i sårkammare

Sårläkning och applicering av bioaktiva faktorer med hjälp av en sårkammare.

Projektet utvecklar en helhetsstrategi för att behandla sår med hjälp av ny teknik: en sårkammare som fästs över såret. Sårkammaren möjliggör modulering av sårmiljön vilket kan minska infektion och kontamination, lindra smärta, minska inflammation och främja läkning.

In vitro och in vivo sårläkningsmodeller används för att studera effekterna. Resultaten utvärderas med tekniker som genuttrycksanalys och rutin- och immunohistokemisk infärgning, och med hjälp av objektiva metoder för att utvärdera sårläkning och ärrbildning. Kliniska försök är i initieringsfas.

Projektet är ett samarbete mellan KMC, Hand- och plastikkirurgiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus, S2 Medical AB, Örebro universitet, Harvard Medical School, Boston, och The United States Army Institute for Surgical Research, San Antonio, Texas.


Publikationer:

Tsai, DM et al. Full-thickness porcine burns infected with Staphylococcus aureus or Pseudomonas aeruginosa can be effectively treated with topical antibiotics.
Wound Repair Regen. 2016 Mar;24(2):356-65.

Junker, JP et al. Topical delivery of ultrahigh concentrations of gentamicin is highly effective in reducing bacterial levels in infected porcine full-thickness wounds. Plast Reconstr Surg. 2015 Jan;135(1):151-9.


Kontakt: Johan Junker

sv_SE