Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Dynamisk patientmodell

I utvärdering av sjukvårdskapacitet följs och studeras ofta simulerade patienter, där medicinska interventioner registreras. Patientens status kan antingen vara statisk eller dynamisk.

Båda tillvägagångssätten har sina begränsningar. För att åtgärda detta har en datormodell för dynamiska patienter utvecklats, som modellerar human fysiologi och kan utsättas för trauma. Den dynamiska patientmodellen svarar på konsekvenserna av trauma över tid. Modellen kan simulera ett stort antal patienter av olika ålder, kön och co-morbiditet, så som passagerare i en fiktiv bussolycka. Den dynamiska patientmodellen kan komma att användas i övning och träning av medicinstudenter, användas i stokastisk simulator för att utvärdera katastrofmedicinsk förmåga eller för att utvärdera medicinskt utfall för simulerade patienter i övningar.

Kontakt: Erik Prytz

sv_SE