Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Darwin

Darwin är ett Horisont 2020 projekt där målet är att förbättra svarsförmågan på väntade och oväntade kriser.

Darwin är ett Horisont 2020 projekt där målet är att förbättra svarsförmågan på väntade och oväntade kriser som drabbar viktiga samhälleliga strukturer under naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människa. Målet ska uppnås genom att utveckla riktlinjer för ledare vid kritiskt viktig infrastruktur, ledning och verksamma inom krisberedskap och räddningstjänst och policypåverkare som har bjudits in och deltagit i försök och experiment. KMC har bidragit till framtagning av riktlinjer och design, och genomförande av tester av riktlinjerna i övningsscenarier och demonstrationer.


Darwin Project: Resilience Management Guidelines for Critical Infrastructures, Practical Solutions Addressing Expected and Unexpected Events. Concluding paper.


Kontakt: Peter Berggren

sv_SE