Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

3D bioprintning av human hud

Målet för projektet är att utveckla nya metoder för att behandla icke-läkande sår med hjälp av 3D-printning.

Den 3D-printade huden testas i in vitro-modell för sårläkning, och i djurmodeller. Parametrarna som studeras är analys av markörer som är specifika för sårläkning, och objektiv bedömning av sårläkning och ärrbildning. Forskningen utförs i samarbete mellan Linköpings universitet, Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers.

Kontakt: Johan Junker

sv_SE