Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Stoppa blödningen

Stop the Bleed - Stoppa blödningen är ett koncept för att stärka samhällets beredskap genom den enskildes förmåga att ge kvalificerad första hjälpen vid massiv blödning

Flera forskningsprojekt bedrivs inom området och de sker i samarbete med bland annat Mayo Clinic, Uniformed Services University, National Center for Disaster Medicine & Public Health och Harvard i USA.

Utveckling av svenskt utbildningskoncept baserat på ’Stop the Bleed’

Projekten ska ta fram en standardiserad läroplan på nationell nivå för hur prehospital blödningskontroll ska läras ut till personer som jobbar inom räddningstjänst. Utbildningskonceptet är baserat på Stop the Bleed men anpassat till svenska förhållanden. Liknande arbete genomförs för att skapa ett koncept för polisen i samarbete med CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem).

En pilotstudie har gjorts där träning har genomförts och validerats. Resultaten visar på god kvalitet på utbildningen: representanter från svenska räddningstjänsten kunde uppvisa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter gällande blödningskontroll efter genomförd träning. Valideringen ledde inte till ändringar i utbildningskonceptet. Konceptet som utvecklats inom projektet kan utgöra grunden för en nationell standardiserad och validerad utbildning i blödningskontroll för svenska räddningstjänsten. I förlängningen kan detta förse räddningstjänstpersonal med kunskaper och färdigheter som kan vara avgörande vid livshotande massiv blödning.

Publikationer:

Goralnick E, Ezeibe C, Chaudhary MA, et al.
Defining a Research Agenda for Layperson Prehospital Hemorrhage Control: A Consensus Statement. 
JAMA Netw Open. 2020;3(7):e209393. Published July 6.
doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.9393

Strauss‐Riggs, K., Kirsch, T. D., Prytz, E., Hunt, R. C., Jonson, C., Krohmer, J., Nemeth, I., & Goolsby, C.
Recommended Process Outcome Measures for Stop the Bleed Education Programs. AEM Education and Training
https://doi.org/10.1002/aet2.10443

Prytz, E. G., Hallbeck, S., Goolsby, C., Jonson, C., Langhelm, R., Mehta, R. K., … Wilson, D. P. First and Immediate Responders: Current Capability Needs and Research Challenges(2019) 

Lowndes et al: Preliminary Investigation of Civilian Clinician Perspectives & Just-in-Time Guidance for Tourniquet Use to “Stop the Bleed” (2019)

Lowndes et al: A Preliminary Comparison of Three Tourniquet Instructions for Just-in-Time Guidance of a Simulated Tourniquet Application (2017)

Forsyth et al: Improving Instructions to Stop the Bleed (2017)Kontakt: Carl-Oscar Jonson & Erik Prytz


sv_SE