Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

National Research Center – Traumatology

KMC is assigned National Research Center in Traumatology by the Swedish National Board of Health and Welfare.

Our assignment is external monitoring and analysis in the field of traumatology. We provide expert knowledge and decision support in annual compilations and collect evidence created by researchrers and subject experts in traumatology in Sweden and abroad.

Contact us at: KcKMtrauma@regionostergotland.se

Would you like to take part of new reports and results?
Send an e-mail to the address above to be added to our mailing list.

Reports and deliverables

Omvärldsanalys traumatologi 2022-11-30

Forskningsöversikt traumatologi 2022-11-21

Omvärldsbevakning traumatologi 2022-10-14

Masskadetriage – Underlag för utredning av nationellt införande av ett
masskadetriagesyste
m 2022-08-31

Omvärldsbevakning traumatologi 2022-06-17

Omvärldsbevakning traumatologi 2022-02-10

2021

Forskningsöversikt traumatologi 2021-11-22

Omvärldsanalys traumatologi 2021-11-22

Omvärldsbevakning traumatologi 2021-10-15

Omvärldsbevakning traumatologi 2021-06-18

Active Networks

SFLPA – Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård; delförening inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI).

SweTrau: Svenska Traumaregistret

LöF – Säker traumavård

Svenska Röda Korset

CARER – Center for Advanced Research in Emergency Response

SBEC – Stop the Bleed Education Consortium

WADEM – World Association for Disaster and Emergency Medicine

ETS -Emergo Train System

SFAT – Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

SKF – Svensk kirurgisk förening

Sydöstra sjukvårdsregionen Traumasystem

Kunskapsplattform ledning MSB

ICRC – International Committee of the Red Cross

Security Link

EMDM – European Master Disaster Medicine

HFES – Human Factors and Ergonomics Society

PS – Prehospital sjukvårdsledning

Management
Rickard Lundin,
center manager
Professor Andreas Wladis
Carl-Oscar Jonson, research coordinator

en_US