Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Kompetenshöjande insatser för att stärka sjukvårdens och allmänhetens beredskap

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att tillhandahålla vissa utbildningar och kompetenshöjande insatser som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården och hos allmänheten.

Utbildning och övning är en förutsättning för att stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och ytterst krig. Försvarsberedningen framhåller i Kraftsamling (Ds 2023:34) att kunskapen hos totalförsvarets aktörer, och befolkningen generellt, inte möter krigets krav och att det krävs intensifierade informations- och utbildningsinsatser, såväl för allmänheten som för personal inom totalförsvarsviktiga verksamheter.

Regeringen ger därför nu Socialstyrelsen i uppdrag att tillhandahålla följande till vårdpersonal och allmänheten:

  • utbildning i krigstraumatologi
  • utbildning i omhändertagande av drabbade vid CBRN-händelse
  • kompetenshöjande insatser baserat på konceptet “Stop the Bleed”.

Läs hela pressmeddelandet här: Kompetenshöjande insatser för att stärka sjukvårdens och allmänhetens beredskap

en_US