Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Reports

Here we list project and evaluation reports produced at KMC, and reports connected to development work on Emergo Train System®, a simulation system administered by the ETS Competence Center at KMC. For reports produced within the framework of National research center for traumatology, go to center page.

Master student reports

For master student project reports, click here.

KMC-FO reports

Moscicki, K., Lindhagen, A., Lönnqvist, S. & Jonson, C-O. Masskadetriage. Underlag för utredning av nationellt införande av ett masskadetriagesystem. (KMC-FO-2022-06). Region Östergötland.

Lindhagen, A., Berggren, P. & Bäckström, F. Utvärdering av MASCAL – Användning av Emergo Train System i övningsmoment för en masskadehändelse under militärövning. (KMC-FO-2022-05). Region Östergötland.

Björnqvist, A. Utvärdering Kallt Väder – Enkäter och fokusgruppintervjuer. (KMC-FO-2022-04). Region Östergötland.

Iversen, K. Att representera osäkerhet i brottsplatsvisualiseringar. Hur bör osäkerhetsanalyser för positioneringsestimering i 3D-modeller representeras? (KMC-FO-2022-03). Region Östergötland.

Björnqvist, A., Lindhagen, A., Jonson, C-O., Lidberg, H. & Berggren P. Utvärdering av PDV-övning – Roxtuna 2022. (KMC-FO-2022-02). Region Östergötland.

Lindhagen, A. Hur har Sverige utvärderat pandemin i Covid-19. En metautvärdering av regioner, kommuner och länsstyrelsers utvärderingar. (KMC-FO-2022-01). Region Östergötland.

Björnqvist, A. Analys av Region Östergötlands lägesrapporter under regional särskild sjukvårdsledning. (KMC-FO-2021-01). Region Östergötland.

Berggren, P. (KMC), Pettersson, J. (KMC), Friberg, M. (KMC), Björnqvist, A. (LiU), Prytz, E. (LiU), JE Johansson, B. (LiU), Frisk, J. (RÖ) & Jonson, C-O (KMC). Metodansats för utvärdering av Region Östergötland Regionala Särskilda Sjukvårdsledningsinsats under covid-19. (KMC-FO-2020-03). Region Östergötland.

Berggren, P. (KMC), Hindorf, M. (SSS), Jonsson, A. (FömedC), Norblad, J. (SSS), Osbäck, M (SSS), Lidberg, H. (KMC) & Jonson, C-O (KMC). Övning med HMS Carlskrona. Beskrivning av mätdesign för att öva ledning av inre strid med Emergo Train System® respektive i Vulcanus-anläggningen. (KMC-FO-2020-02). Region Östergötland.

Berggren, P., Jonson, C-O. & Prytz, E. KMC Simulation capabilities. (KMC-FO-2020-01). Region Östergötland.

Berggren, P., Lidberg, H., Ranåker, L., & Hornwall, J. (2019). Utvärdering av modul räddningstjänst för Emergo Train System. (KMC/ETS-2019-001). Region Östergötland.

Pettersson, J., Nilsson, H. & Lundin, R. Rapport från simuleringsövning ”Cecilia”, Region Östergötland 2016-11-22. (KMC-2017-005). Region Östergötland.

Andersson, P. Förstudiedirektiv. Kärlkirurgiskt utbyte Region Östergötland/Tikur Anbessa Specialist Hospital (TASH), Addis Ababa. (KMC-2017-003). Region Östergötland.

Berggren, P., Alsander, D., Hodza-Beganovic, R. & Emgård, M. Assessment of project possibilities Nepal. 2017-03-12–16. (KMC-2017-002). Region Östergötland.

ETS reports

Berggren, L., Lindhagen, A. & Berggren, P. Use and utility of Emergo Train System® – Senior Instructors’ experiences from 24 different countries. (ETS-2022-03). Region Östergötland.

Lindhagen, A. (KMC), Berggren, P. (KMC) & Birgersson, S. (RTÖG). Utvärdering av RTJ-övning med ETS-RTÖG v45 2021. (ETS-2022-02). Region Östergötland.

Berggren, P., Hornwall, J., Alcock, R., & Clucas, W. Procedure for contextualizing ETS sets to ICRC settings. (ETS-2022-01). Region Östergötland.

Kristedal, E., Berggren, P. & Hornwall, J. Validering av tid för perifer ventkateter. (ETS-2021-05). Region Östergötland.

Berggren, P., Lidberg, H., Hornwall, J. & Birgersson, S. Utvärdering av RTJ-övning med ETS. RTÖG v10 2021(ETS-2021-04). Region Östergötland.

Berggren, P., Hornwall, J. & Lidberg, H. Minnesanteckningar Workshop ETS RTJ modul. (ETS-2020-03). Region Östergötland.

Berggren, P., & Hernandez, E. B. (2020). Validation of new ETS material. Patient bank for Bomb blast victims(ETS-2020-02). Region Östergötland.

Halvorsen, L. (2020). Hur ett tjänstedesignsperspektiv kan skapa värde för Emergo Train Systems. (ETS-2020-01). Region Östergötland.

Berggren, P., Lidberg, H., Ranåker, L., & Hornwall, J. (2019). Utvärdering av modul räddningstjänst för Emergo Train System. (KMC/ETS-2019-001). Region Östergötland.

en_US