Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Första hjälpen i kyla

Vi söker frivilliga försöksdeltagare som är intresserade av delta i studien ”Första hjälpen i kyla”, som handlar om hur man utför första hjälpen-åtgärder vid livshotande blödningar under kalla förhållanden.

Vid en händelse där människor skadas behövs många gånger snabba insatser för att begränsa effekterna av skadorna. Förutom insatser från räddningstjänst och ambulans finns även ett stort värde i att allmänheten är tränad i livräddande första hjälpen. Vi är därför intresserade av att undersöka hur kyla påverkar lekmän i omhändertagandet av personer med livshotande blödningar.

Hur går studien till?

Studien genomförs på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping där du på plats kommer få en kortare utbildning i blödningskontrollerande första hjälpen-åtgärder för att därefter få utföra dessa åtgärder på en simuleringsdocka. Under försökets gång kommer du att få kyla ned dina händer ett antal gånger för att därefter testa din förmåga till att utföra ett antal första hjälpen-åtgärder. Vi kommer även ge dig några enkäter före och efter försöket som handlar om din förkunskap inom området och hur du har upplevt försöket.

Som deltagare ska du vara över 18 år, förstå svenska och inte ha någon tidigare medicinsk utbildning (till exempel påbörjad eller avklarad läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning, motsvarande) eller djupare första hjälpen-kunskaper där avancerad blödningskontroll ingår (till exempel militär utbildning och applicering av tourniquet). Du ska även vara frisk och i stånd att utföra fysiskt krävande moment så som hjärt- och lungräddning. Med kravet på frisk omfattas även att du med kroniska sjukdomar eller skador även de som inte påverkar dig i vardagen, samt andra tillstånd som påverkar din känsel eller cirkulation i fingrar, händer och armar, inte kan delta.

Som deltagare i studien erhålls en ersättning på 300 kr per timme.

Studien genomförs på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.

Adress: Johannes Magnus väg 11, 583 30 Linköping

Deltagande

Klicka på knappen nedan för att anmäla intresse att delta i studien. Vi kontaktar personer löpande för att hitta tid för deltagande i studien.

All data som samlas in i studien behandlas enbart av en forskargrupp vid KMC och kommer inte spridas vidare. Ingen personligt identifierande information kommer finnas med i rapporter eller andra resultat som kommer ut från studien. Däremot behöver vi i doodle:n ovan samla in personuppgifter i form av kontaktuppgifter, så vi kan nå dig om studien och bekräfta din tid för deltagande. Ingen information som samlas in i detta formulär kommer användas i studien. De uppgifter vi samlar in här hanteras i enlighet med Linköpings universitets integritetspolicy. Du kan läsa den policyn på länk [1] nedan.

Ansvarig för studien är Carl-Oscar Jonson, Katastrofmedicinskt Centrum, 013–1032919,
carl-oscar.jonson@regionostergotland.se

Länk [1], Integritetspolicy: https://liu.se/artikel/integritetspolicy-liu 

sv_SE