Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Intervjustudie: Kartläggning av försvårande omständigheter under första hjälpen

I studien “Kartläggning av försvårande omständigheter under första hjälpen”, som genomförs vid Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Linköping under 2021, söker vi nu personer som har hjälpt skadade personer som råkat ut för svåra olycksfall eller trauman från att olyckan skett till dess att professionell sjukvårdspersonal (t.ex. ambulanspersonal) tar över.

Vi är särskilt intresserade av att få kontakt med personer som har gett första hjälpen till skadade personer med svåra eller livshotande blödningar, men även hantering av andra svåra trauman är av intresse. Syftet med studien är att kartlägga faktorer som försvårar omhändertagande av sådana skador, samt att identifiera luckor i nuvarande första hjälpen-utbildningar. Målet är att kunna ge rekommendationer för bättre utbildningar inom första hjälpen, så att fler personer kan vara bättre förberedda på att ge första hjälpen under svåra omständigheter.

Läs mer och fyll i en intresseanmälan för att delta i studien:

Intresseanmälan för deltagande i studie om första hjälpen vid Katastrofmedicinskt Centrum

Studieledare är Carl-Oscar Jonson

sv_SE