Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Covid-19 och trauma i Sverige – en liten minskning i traumaintag

Hur har pandemin påverkat förekomsten av traumafall i Sverige? Forskare vid KMC har tittat på alla registrerade traumafall under tidsperioden 1 mars – 30 juni 2020 och jämfört med motsvarande period 2019.

Under perioden 2020 minskade totala antalet traumafall med 24,2 procent. Samtidigt ökade antalet skador per patient och allvarlighetsgraden på skadorna med signifikant högre poäng på skadegraderingsskalan NISS (New Injury Severity Score) men ingen skillnad i dödlighet över 30 dagar kunde visas. Jämfört med studier från andra länder där mer strikta pandemirestriktioner infördes har traumafallen minskat i mindre omfattning i Sverige under pandemin

Läs hela studien publicerad i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine här

sv_SE