Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

HFES2022 - Effekten av blod på lekmäns förmåga

Förra veckan gick den internationella konferensen 66th International Annual Meeting of Human Factors and Ergonomics Society av stapeln i Atlanta, Georgia. Wilhelm Brodin, doktorand på Linköpings universitet och KMC, presenterade sitt arbete med titeln The Effect of Presence of Blood on Medical Laypeople's Ability to Perform First Aid for Massive Bleeding" i föreläsningsspåret "Individual Difference in Performance".

För närvarande finns flera initiativ för att lära ut första hjälpen till lekmän, så som Stop the Bleed-kampanjen i USA. Trots att det forskats mycket kring utbildningsinitiativ är flera olika faktorer fortfarande obeforskade. En sådan faktor är den potentiella effekten som blod har på lekmäns förmåga att genomföra första hjälpen-åtgärder, och upplevelsen av utbildningen. Denna studie undersökta sådana potentiella effekter på förmågan att sätta en tourniquet och sårpackning. Detta gjordes i förhållande till individuella skillnader i nivå av tolerans av äckel, och rädsla för blod. Resultaten visar att närvaro av blod ökar tiden som det tar för en lekman att applicera en tourniquet och göra sårpackning, men blodet påverkar inte kvaliteten på genomförd åtgärd. Känsligheten för äckel kunde förutspå en ökning i tid att genomföra sårpackning, men inte tourniquet-applicering, då blod var närvarande.

Alla författare till artikeln: Wilhelm Brodin, Marc Friberg, Carl-Oscar Jonson och Erik Prytz.

Från vänster: Erik Prytz, Kajsa Weibull, Marc Friberg, Wilhelm Brodin och Jonas Herkevall. Tillsammans representerade de KMC, Linköpings universitet, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
sv_SE