Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Hur nerkylning av händer påverkar tourniquet-applicering

I Sverige är det kallt en stor del av året och kyla gör det svårare att arbeta med händerna. Därför är det troligt att kyla också påverkar förmågan att använda en tourniquet för att stoppa en allvarlig blödning vid första hjälpen. I en nyligen publicerad studie av forskare på KMC undersökes hur kalla medicinska lekmäns händer kan bli innan deras förmåga att använda en tourniquet försämras. Studiedeltagarnas händer kyldes ned till 16, 12 och 8°C handtemperatur och sedan applicerade de en tourniquet i rumstemperatur. Resultaten visade att tiden som gick åt till att applicera tourniquet förlängdes först vid 8°C handtemperatur, men att förmågan att applicera tourniqeten på korrekt sätt inte påverkades av nedkylningen. Effekten är troligtvis större i de fall där miljön som tourniqueten används i också är kall. Resultaten bidrar till vidare utveckling av Stoppa blödningen-konceptet och hur lekmän kan utbildas i blödningskontroll.

Wilhelm Brodin, Marc Friberg, Carl-Oscar Jonson, Erik Prytz,
The effect of cold hands on immediate responder’s tourniquet application ability: A within-group trial.
Human Factors in Healthcare, Volume 3, 2023, 100038.
https://doi.org/10.1016/j.hfh.2023.100038

sv_SE