Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Studentprojekt: Uppföljningsstudie av Stop the Bleed-utbildning av räddningstjänsten

Katarina Iversen, masterprogrammet i kognitionsvetenskap, år 1
Handledare: Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson
Fokusområde: Human factors

Stop the Bleed är ett utbildningskoncept för att lära ut första hjälpen vid livshotande blödning. Räddningstjänsten i Sörmland genomförde utbildningen 2018, och syftet med projektet är att följa upp utbildningsinsatsen. Hur har kunskapen om blödningskontroll stått sig? Vilken har nyttan varit för de som gick utbildningen? Studien är en enkätstudie som ska undersöka effekten av utbildningen, både i fråga om vilka situationer som personerna som gått utbildningen använt sig av kunskaperna, och hur kunskaperna sitter i två år senare. Enkätutformningen bygger på forskningsfrågeställningarna om kunskapsbevarande men också upplevelsen av situationer där kunskaperna har behövts tillämpas. Även målgruppens kompetens i räddningsarbete tas i beaktande. Målet är att utvärdera utbildningens effekter och behovet av den hos räddningstjänst, och se om det till exempel finns behov av repetitionskurser.

Det finns i dag inga uppföljningsstudier på utbildning i blödningskontroll på lång sikt, och det ska bli intressant att se hur kunskaperna har stått sig över tid och samtidigt arbeta med den mänskliga faktorn och upplevelsen av användandet av ett utbildningsinnehåll.

Katarina Iversen,
kognitionsvetenskap
sv_SE