Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Studentprojekt: : Interaktionsanalys av simuleringsövning inom projekt DARWIN

Den stora övningen inom DARWIN-projektet simulerade en katastrof där en färja gått på grund utanför kusten till Östergötland, med flera hundra skadade som följd. Den särskilda sjukvårdsledningen filmades under hela övningens gång och projektet syftar till att analysera inspelningen från den specifika miljö som stabsrummet utgör.
Med hjälp av interaktionsanalys ska projektet undersöka de gånger som personer i konversation och interaktion har tilltalat varandra, och kommunikationen inte har fungerat. Varför och på vilka sätt har personerna missuppfattat varandra? Projektet ska också titta på möjliga felbeslut till följd av bristande interaktion och kommunikation, t.ex. då personer inte bekräftat en order. Särskilt intresse finns också för gester och kroppslig interaktion; kroppsvridningar, hur man tilltalar varandra på ett tydligt sätt genom att vrida sig mot sin samtalspartner, huvudhållning och ögonkontakt. Om generella mönster för bristande kommunikation kan hittas kan projektarbetet bidra till utveckling och förbättring av riktlinjer för hur kommunikation i liknande situationer ska ske.

Jag har ett interaktionsanalytiskt intresse som jag vill applicera på något riktigt, något som spelar roll och som i förlängningen kan hjälpa människor.

Patricia Lindblad, kognitionsvetenskap
sv_SE