Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Studentprojekt: Försvårande omständigheter vid första hjälpen för livshotande blödning

Wilhelm Brodin, masterprogrammet i kognitionsvetenskap, år 1
Handledare: Erik Prytz
Fokusområde: Human Factors

Studien ska undersöka situationer där lekmän har utfört första hjälpen vid en allvarlig olycka med massiv blödning. För personen som råkade vara på plats; vad var svårt i situationen? Fanns det något personen hade behövt veta eller hade behövt kunna? Fanns det faktorer i miljön runt omkring som förvärrade situationen?
Studien är en intervjustudie som utförs efter Critical decision method (CDM). CDM är ett ramverk för intervjuteknik där en tidslinje utgör en struktur man samtalar kring och som går att applicera på beslutsfattande i den miljö händelsen har ägt rum. CDM är speciellt framtaget för beslutspunkter, en del av händelsen där ett beslut har tagits. Vad var det i händelsen som gjorde att personen tog just det beslutet den tog? Tidigare forskning finns om hur lekmän beslutar att ge första hjälpen eller inte, men studier kring blödning och blödningskontroll saknas i dag. Studiedeltagarna ska rekryteras via frivilligorganisationer och intervjustudien är också förberedande för att kunna utveckla ett verklighetstroget scenario för simulering av massiv blödning.

Vi förväntar oss att hitta aspekter i de verkliga situationerna med första hjälpen vid massiv blödning som går att applicera och använda för att utveckla utbildningar för blödningskontroll, för att kunna matcha det som lärs ut till lekmän med vad de faktiska behöver kunna.

Wilhelm Brodin, kognitionsvetenskap

Läs mer om Stop the Bleed-forskningen vid KMC

sv_SE