Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Nationellt katastrofmedicinskt möte

Professor Andreas Wladis hälsar deltagare välkomna. Foto: Susanna Lönnqvist.

Katastrofmedicinskt centrum anordnade tillsammans med Kunskapscentrum global katastrofmedicin vid Karolinska institutet ett nationellt katastrofmedicinskt möte 12-13 september.

Målet för mötet var att samlas kring katastrofmedicinska frågor gällande läget för katastrofmedicin i Sverige i dag och i framtiden. Dag två på mötet koncentrerades kring forsknings- och utbildningsfrågor. Ett beslut om att katastrofmedicinska möten gällande forskning och utbildning ska äga rum en gång per termin togs, och Karolinska institutet och Försvarsmedicinskt centrum Göteborg har åtagit sig att ordna nästkommande möten. KMC och Kunskapscentrum global katastrofmedicin tackar alla deltagare och föreläsare för två givande dagar!

Listed below are a summary, in Swedish only, and presentations.

Nationellt katastrofmedicinskt möte, sammanställning Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Nationellt katastrofmedicinskt möte -Andreas Wladis presentation Kunskapscentrum global katastrofmedicin – Johan von Schreebs presentation Försvarsmakten och katastrofmedicin – Yohan Robinsons presentation Inbjudan med program
sv_SE