Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Prestation under stress

Stop the Bleed - Stoppa blödningen är ett koncept för att stärka samhällets beredskap genom den enskildes förmåga att ge kvalificerad första hjälpen vid massiv blödning

Flera forskningsprojekt bedrivs inom området och de sker i samarbete med bland annat Mayo Clinic, Uniformed Services University, National Center for Disaster Medicine & Public Health och Harvard i USA.

Målet med projektet är att undersöka hur bra individer som fått genomgå träning i prehospital blödningskontroll kan utföra första hjälpen-insatser och applicera kunskaperna i stressande situationer.

Projektet har följande forskningsfrågor:

  • Hur påverkas utförandet hos civila lekmän av akut stress, då de ska genomföra livräddande första hjälpen-insatser?
  • Hur påverkas professionella och civil räddningspersonal under samma förhållanden?

Studien grundar sig på tidigare arbete utfört av Schreckengaust et al. (2018) där resultatet visar att stress har en negativ påverkan på utförandet av prehospitala blödningshämmande insatser i en militär population. Projektet syftar till att replikera studien för validering, och för generalisering av resultat i en civil population.

Publikation:

Friberg M, Jonson C-O, Jaeger V, Prytz E.
The Effects of Stress on Tourniquet Application and CPR Performance in Layperson and Professional Civilian Populations. 
Human factors. May 27, 2021.
doi:10.1177/00187208211021255

sv_SE