Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Bättre brännskadevård med patientegna hudkonstrukt

Johan Junker på Katastrofmedicinskt centrum beviljas 8 miljoner kronor av Familjen Erling-Perssons stiftelse för forskning om biofabrikation av hud för transplantation vid brännskador.

Brännskador är globalt sett den fjärde mest förekommande typen av trauma; enligt WHO (World Health Organisation) söker 11 miljoner patienter årligen vård för brännskada, och av dessa avlider 180 000. I dag behandlas stora brännskador med delhudstransplantat (flytt av intakt hud från annat ställe på kroppen) eller med transplantation av odlade hudceller från den drabbade patienten. Det beviljade projektet ska utveckla och förbättra metoder för transplantation vid brännskada, metodik som samtidigt ska stödja nybildningen av hud med alla dess komponenter som drabbats av brännskadan. Exempelvis är dermis (läderhuden) en komplex struktur innehållande flera olika typer av celler med olika funktioner som innervering, svettkörtlar, hårsäckar och blodkärl.

Forskarna ska utveckla metodiken för att skapa ny hud baserat på patientegna celler, efter principen att bygga ett större konstrukt baserat på mindre vävnadsenheter. Vävnadsenheterna genereras genom att odla hudens olika celltyper på porösa kollagenkulor eller genom att skapa hudtransplantat i mikrometerskala av patientens hud. Båda metoderna påverkar patienten ytterst lite på det ställe på huden som cellerna tas ifrån. Vävnadsenheterna kombineras med stödjande biomaterial med hjälp av 3D-printing för att skapa ett hudkonstrukt som är komplext i sin uppbyggnad, biomimetisk och patienteget. Att använda precisionen i 3D-printing och små vävnadsenheter för att skapa ett större och intrikat vävnadssystem kan leda till genombrott inom metodologin för att skapa hud på laboratoriet, som möjliggör läkning av sår och regenerering av huden och dess funktioner.

Johan Junker, koordinator för fokusområdet Experimentell traumatologi.

Projektet bedrivs tillsammans med professor Gunnar Kratz (hand- och plastikkirurgiska kliniken, US), professor Daniel Aili (Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet) och professor Lars Kölby (avd för plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset).

sv_SE