Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Uppfattning av blodförlust - hur farligt är farligt?

Hur lekmän uppfattar blödning och hur allvarlig en blödningssituation är kan påverka både den hjälp de ger och hur olika utbildningar för att lära ut första hjälpen ska utformas. Forskare vid KMC och Old Dominion University har undersökt lekmäns uppfattning av blödning genom ett kontrollerat experiment där studiedeltagare fick se korta filmsekvenser av simulerad blödning och göra uppskattningar efteråt. Deltagarna skulle ange hur pass allvarlig blödningen var, hur länge de trodde att personen med blödningen skulle överleva om inget görs och vilken första hjälpen man borde utföra från fall till fall.  

- Vi har utvecklat en användbar metod för att kunna studera lekmäns uppfattning och uppskattning av allvarlig blödning, där olika parametrar kan studeras på ett kontrollerat sätt, säger Erik Prytz, docent vid Linköpings universitet och forskare vid KMC.  

Erik Prytz, lektor

Resultaten visar att lekmän har vissa missuppfattningar om till exempel hur länge en blödning kan fortgå innan den blir livshotande. Studien visade också att det finns skillnader mellan vilken första hjälpen-insats som deltagarna förespråkade för manlig eller kvinnlig skadad vid samma mängd blodförlust, där deltagarna föreslog användning av tourniquet vid lägre blodförlust än för kvinnor.  

- Resultaten från studien är värdefulla för att kunna utveckla första hjälpen-utbildningar. För att kunna anpassa utbildningar till lekmän är det bra att veta vilka vanliga missuppfattningar som förekommer, om till exempel hur allvarlig en blodförlust är. 

Vidare forskning ska undersöka olika variabler som kan påverka lekmäns uppfattning av blodförlust, både för att kunna utveckla forskningsmetodik och första hjälpen-utbildningar.   

Prytz, E., Phillips, R., Lönnqvist, S., Friberg M., Jonson , C-O. 
Laypeople perception and interpretation of simulated life-threatening bleeding:
a controlled experimental study. 

BMC Emerg Med 21, 100 (2021).  

https://doi.org/10.1186/s12873-021-00496-2

Läs mer om Stop the Bleed-forskningen vid KMC

sv_SE