Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Pandemins lärdomar om ledande

En samhällskris och än pågående insats: covid-19-pandemin är en historiskt unik händelse. Forskare på KMC har fått anslag från AFA Försäkring för att kunna ta tillvara på de lärdomar vi har att hämta från hur Regional sjukvårdsledning (RSSL) har hanterat pandemin och dess effekter på sjukvården. En genomlysning av erfarenheterna ur katastrofmedicinskt, human factors och ledningsperspektiv kan säkerställa att viktiga lärdomar från hanteringen av en sällan-händelse dokumenteras. Projektresultaten kan sedan användas i utvecklingen av arbetsmiljöfrämjande processer och tekniskt stöd för RSSL, och i utbildningssyfte.


Om projektet RSSL-arbete under pågående pandemi

sv_SE